O projekte

V rámci prioritnej osi III „Podpora miestnych iniciatív” Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 je možná realizácie tzv. „mikroprojektov”. Základným cieľom mikroprojektov je propagovať miestne iniciatívy a nadväzovať cezhraničné kontakty prostredníctvom realizácie mikroprojektov založených na aktivitách „ľudia – ľuďom”.


Za implementáciu mikroprojektov sú na poľskej strane zodpovedné Euroregióny pôsobiace na poľsko-slovenskej prihraničnej oblasti, t. j. Euroregión Beskydy, Karpatský euroregión a Euroregión Tatry. Na slovenskej strane sú za implementáciu mikroprojektov zodpovedné Žilinský samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj (VÚC Žilina a VÚC Prešov).


Obec Hrabkov spolupracuje pri realizácii projektu „Festival amatérskych divadiel“ s poľským partnerom Gmina Wojaszówka.


Hlavným cieľom projektu je prezentácia oboch partnerských obcí a zabaviť návštevníkov zaujímavým programom.


Prezentácia o projekte "Festival amatérskych divadiel" (PDF, 230 kB)

Prezentacja projektu "Festiwal teatrów amatorskich" (PDF, 211 kB)